Materská škola bude od 04.02.2016 plne v prevádzke.

ŠTRAJK

Vážení rodičia, pedagogickí zamestnanci našej MŠ vstupujú do štrajku.

V dňoch 02.02.2016 a 03.02.2016 bude MŠ   ZATVORENÁ.

 

 

ZÁPIS do MŠ na Ružovej ul. v Stupave k šk. roku 2016/17

sa bude konať 10.03.2016 od 8h. do 16h. v kancelárii riaditeľky školy. Rodičia detí, ktorí minulý rok podávali žiadosť o prijatie dieťaťa a deti neboli prijaté z kapacitných dôvodov, nemusia podávať novú žiadosť. Je nutné, aby žiadosť osobne aktualizovali v deň zápisu.
Ostatné podmienky prijímania detí prerokované a schválené pedagogickou radou školy:
- prednostne sa prijímajú deti, ktorých súrodenec navštevuje MŠ Ružová
- prednostne sa prijímajú deti zamestnancov MŠ Ružová

 

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ na Ružovej ul. v Stupave obdrží rodič do 30.06.2016.                                                                      

Soňa Šerešová, riaditeľka školy

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Profilácia školy

  • dopravná výchova
  • využívanie  IKT počas edukácie
  • rozvoj športu a zdravého životného štýlu

Dopravná výchova
  • Cieľom je utvárať a v praktických situáciách uplatňovať zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke.
Zároveň propagovať pohyb a zdravý životný štýl a sprievodnými akciami v spolupráci s rodičmi viesť deti a dospelých k prevencii bezpečnosti na cestách.
 
 
 
 
IKT
  • Vzdelávanie prebieha s využívaním Interaktívnej tabule, PC zostáv, robotických včiel BEE-Bot, množstvom výučbových CD programov pre deti

 

Šport

  • Deti plne využívajú k svojim športovým aktivitám rozsiahly školský dvor, ktorý im dáva veľa možností na rozvoj pohybových zručností. Preliezačky, kolotoč, šmýkľavky, minifutbalové ihrisko, dopravné ihrisko.
 

 


 

Anketa

Páči sa vám akcia Poníky v našej materskej škole?

áno (313)
92%

nie (26)
8%

Celkový počet hlasov: 339

Dopravná výchova