O nás

 

Naša materská škola sa nachádza v centre Stupavy. Má rozsiahly školský dvor, ktorý pozostáva z dvora pre menšie deti, z dvora pre staršie deti, dopravného ihriska, futbalového ihriska. Školské dvory sú vybavené preliezačkami, pieskoviskami, kolotočom, veľkou trampolínou, hojdačkami, pružinovými hojdačkami a altánkom pre deti.

 

       

 

       

 

 

Budova pozostáva z dvoch pavilónov a z hospodárskej časti budovy. V pavilóne A sa nachádzajú tri triedy so stabilnými spálňami, umyvárne s toaletami, detské šatne, šatňa zamestnancov, kuchyňa, školská jedáleň. V pavilóne B sa nachádzajú dve triedy pre najstaršie deti so stabilnými spálňami, umyvárne s toaletami a detské šatne.