Úvod

DVE PERCENTÁ

V tomto roku je opäť možné poskytnúť 2 % z daní fyzických a právnických osôb za kalendárny rok 2020.

  Vyhlásenie + Potvrdenie o dani z príjmov za rok 2020
Ako boli použité príspevky do OZ za rok 2018-19
Ako boli použité príspevky do OZ za rok 2019-20

Vyplnené tlačivá nemusíte posielať na daňové úrady. Prineste ich do triedy a my zabezpečíme ich odovzdanie na daňovom úrade. Ďakujeme.

Vitajte

Vážení návštevníci,

vítame Vás na našej internetovej stránke Materskej školy Ružová 7, Stupava. Veríme, že bude pre Vás príjemným sprievodcom a poskytne Vám dostatočný a prehľadnejší systém informácií o aktivitách, podujatiach a výchovno-vzdelávacom procese v našom zariadení.

Naša materská škola sa nachádza v centre Stupavy. Má rozsiahly školský dvor, ktorý pozostáva z dvora pre menšie deti, z dvora pre staršie deti, dopravného ihriska a futbalového ihriska.

Školské dvory sú vybavené preliezačkami, pieskoviskami, kolotočom, veľkou trampolínou, hojdačkami, pružinovými hojdačkami a altánkom pre deti.

Budova pozostáva z dvoch pavilónov a z hospodárskej časti budovy. V pavilóne A sa nachádzajú tri triedy so stabilnými spálňami, umyvárne s toaletami, detské šatne, šatňa zamestnancov, kuchyňa, školská jedáleň. V pavilóne B sa nachádzajú dve triedy pre najstaršie deti so stabilnými spálňami, umyvárne s toaletami a detské šatne.

Chodník pri hlavnom pavilóne

Hojdačky pri vedľajšom pavilóne

Po prvý raz do škôlky

To, že dieťa začne chodiť do škôlky je akýmsi prvým stupienkom do spoločnosti. Najmä pre deti, ktoré nemajú starších súrodencov, ani sa veľmi nestretávajú s inými deťmi. Po nástupe do kolektívu sa môžu objaviť problémy, ako na strane dieťaťa, tak aj rodičov.

Niektoré deti si v novom prostredí zvyknú ľahko, tešia sa a ráno v šatni vám ani nestihnú dať pusu a už utekajú za hračkami, kamarátmi… Iné sa síce tešia, ale po prvých dňoch, keď zistia, že je to „navždy“, môžu začať škôlku odmietať a na prispôsobenie sa novej situácii potrebujú viac času.

NEZABUDNITE, že dieťa musí ovládať hygienické návyky, základnú sebaobsluhu a musí byť BEZ PLIENKY.

  Po prvý raz do škôlky (celý text)

Oznamy