Občianske združenie

Občianske združenie

OZ Rodičovské združenie pri MŠ ul. Ružová v Stupave

Ružová 7
900 31 Stupava
IČO/SID: 42129931
Právna forma: Občianske združenie

Platby

Do konca októbra 40,- €/dieťa/polrok
Do konca februára 40,- €/dieťa/polrok

Zaplatiť členský príspevok pomocou Pay by Square

Bankové spojenie

banka: Slovenská sporiteľňa, a. s.
číslo účtu: 189691326/0900
IBAN: SK45 0900 0000 0001 8969 1326

  Vyhlásenie + Potvrdenie o dani z príjmov za rok 2020
Ako boli použité príspevky do OZ za rok 2018-19
Ako boli použité príspevky do OZ za rok 2019-20