Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Kto je prevádzkovateľom osobných údajov?

Materská škola so sídlom: Ružová 7, 900 31 Stupava, IČO: 318 130 38
štatutárny zástupca: Bc. Monika Snopková, riaditeľka
Kontaktné údaje prevádzkovateľa:
tel. č. (02) 6593 4558
e- mail: ruzovastupava@gmail.com

V prípade akýchkoľvek otázok alebo ak si chcete uplatniť svoje práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, kontaktujte, prosím, zodpovednú osobu a to e-mailom na:
zodpovednaosoba (zavináč) msruzovastupava.sk.
Vaše práva si môžete uplatniť aj písomne doručením na adresu sídla prevádzkovateľa.

Prosím, prečítajte si nasledujúce informácie, ako spracúvame osobné údaje. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov ste dotknutou osobou, t. j. osobou, ktorej sa týkajú spracúvané osobné údaje.

  Ochrana osobných údajov