Poďakovanie

Materská škola Ružová 7, Stupava, získala finančný grant na realizáciu projektu Náš kamarát zajko Dopraváčik.

Poskytovateľom finančných prostriedkov je Nadácia ZSE, ktorá sa zamerala na podporu projektov, ktorých cieľom je zlepšenie kvality vyučovania.
Naše poďakovanie patrí rodičovi Ing. Martinovi Harcekovi, vďaka ktorému sme sa mohli zapojiť do Zamestnaneckého grantového programu ZSE a samozrejme vďaka patrí samotnej spoločnosti, vďaka ktorej si môžeme zmodernizovať už existujúce dopravné ihrisko, efektívnejšie prepojiť poznanie detí s ich praktickou skúsenosťou.