Prevádzka škôlky počas prázdnin 2018

Stav Dátum
Otvorená 01.07.2017 – 31.07.2017
Zatvorená 01.08.2017 – 31.08.2017

Počas prerušenej prevádzky MŠ v mesiaci august 2018 budú k dispozícii náhradné materské školy:

  • Materská škola Janka Kráľa
  • Materská škola Marcheggská

Svoje dieťa je potrebné záväzne prihlásiť najneskôr do 10. 06. 2018 a dovtedy taktiež odovzdať napísanú žiadosť o náhradnú MŠ. V žiadosti treba uviesť názov náhradnej MŠ a termín, ktorý môže byť najviac na 2 týždne.