Prerušenie prevádzky MŠ

Oznámenie o prerušení prevádzky Materskej školy na Ružovej ulici č. 7, Stupava.

Materská škola na Ružovej ulici č. 7 v Stupave je na základe rozhodnutia RÚVZ Bratislava uzatvorená pre zvýšený výskyt respiračných ochorení v termíne od 11.02. do 14.02.2020.
Prevádzka materskej školy bude obnovená od 17.02.2020.

Ďakujeme za pochopenie.