Vyšetrenie detí v CPPPaP

Vážení rodičia,

od 01.04.2020 Centrum pedagogicko–psychologického poradenstva a prevencie Malacky sídli v nových priestoroch na Záhoráckej ulici č. 51, na 1. poschodí v budove UniCredit Bank. Toho času je činnosť CPPPaP pozastavená do odvolania.

Zákonným zástupcom detí odporúčame sledovať oznamy na webovom sídle CPPPaP.

Deti, ktoré boli orientačne vyšetrené v MŠ a bolo im odporučené individuálne vyšetrenie v CPPPaP a máte záujem o odklad školskej dochádzky kontaktujte CPPPaP mailom: pppmalacky@gmail.com.

Tie deti, ktoré neboli vyšetrené, je potrebné, aby ste ich ohľadom možného odkladu kontaktovali tiež na mailovej adrese.

riaditeľka MŠ