Odklad povinnej školskej dochádzky

Vážení rodičia,

ktorí máte záujem o odklad povinnej školskej dochádzky, pošlite do Centra pedagogicko–psychologického poradenstva a prevencie na e-mail pppmalacky@gmail.com žiadosť o vyšetrenie školskej zrelosti dieťaťa. Do žiadosti uveďte len meno a priezvisko dieťaťa, MŠ, ktorú dieťa navštevuje a telefonický kontakt na rodiča. Toho času nie je povolené vykonávať vyšetrenia, preto až po skončení karanténnych opatrení, Vám bude telefonicky alebo mailom oznámený termín vyšetrenia. Zamestnankyne CPPPaP toho času majú „Home Office“, preto sa nemusíte do CPPPaP dovolať.

Ďakujem Vám za spoluprácu a prajem všetko dobré, hlavne pevné zdravie.

riaditeľka MŠ