Otvorenie materskej školy

Vážení rodičia,

v nadväznosti na zistenie splnenia kritérií (určených rozhodnutím ministra školstva SR) na umiestnenie Vášho dieťaťa do MŠ Ružová 7 na obdobie od 1.6. – 30.6.2020 Vás žiadam o vyplnenie prieskumu a uvedenie pravdivých informácií do 25.05.2020 do 12:00 h na e-mailovú adresu ruzovastupava@gmail.com.

Bc. Monika Snopková,
riaditeľka MŠ

   Dotazník k prieskumu záujmu pre mladšie deti (DOCX)
   Dotazník k prieskumu záujmu pre predškolákov (DOCX)
   ROZHODNUTIE Minister školstva, vedy, výskumu a športu Bratislava 22. mája 2020 Číslo 2020120331-A2110
   USMERNENIE hlavného hygienika k prevádzke škoského stravovania detí v MŠ