Doloženie dokladov k prihláške do MŠ

Pripomíname rodičom, ktorí si podávali žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ pre školský rok 2020/2021, aby doložili potvrdenie od pediatra o zdravotnom stave a zaočkovaní dieťaťa do 24.06.2020.