Odložená školská dochádzka

Oznamujeme rodičom, že v prípade odloženia školskej dochádzky ich detí, sú povinní materskej škole odovzdať Rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky, ktoré im vydá základná škola.