Oznam pre zákonných zástupcov

Na základe Usmernenia k postupu materských škôl a základných škôl v čase platnosti Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 zo dňa 22.10.2020 a aktualizácie usmernenia zo dňa 27.10.2020, je postup pre rodičov ohľadom celoplošného testovania nasledovný:
Zákonný zástupca dieťaťa predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ (od 02.11.2020) Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.
Tlačivo dostanete pri nástupe dieťaťa v triede. Tlačivo je nutné podpísať hneď ráno pri nástupe a podpísať ho môže LEN zákonný zástupca.
Dôrazne žiadame rodičov, aby k celej veci pristupovali mimoriadne zodpovedne. Ak sa v rodine vyskytne niekto pozitívny a budete musieť byť v domácej karanténe, berte ohľad na ostatných a nahláste túto skutočnosť bezprostredne čo najskôr v MŠ. Rodičia s negatívnym testom budú môcť svoje deti priviezť do materskej školy.

Kontakt na riaditeľku:
0911 971 904
ruzovastupava@gmail.com

Prosíme o priebežné sledovanie webovej stránky.
Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu!