Čaro jesene v Materskej škole Ružová

Po letných prázdninách naša materská škola opäť ožila smiechom malých i veľkých škôlkarov. Začal sa čas nielen výchovno-vzdelávací, ale aj čas pre doplnkové aktivity a podujatia, ktoré aj napriek opatreniam, ktoré, samozrejme, dodržiavame, pani učiteľky pre deti vymýšľajú.
V septembri sme si s deťmi pripomenuli rôznymi zaujímavými aktivitami, rozprávkami, hrami, piesňami a básničkami Svetový deň mlieka. Niektorým našim deťom mlieko spôsobuje problémy, musia ich vylúčiť zo svojho jedálnička a prísun bielkovín a vitamínov nahradiť z iného zdroja. Aj pre týchto našich škôlkarov bol tento deň plný mliečnych aktivít a tešili sa spolu s ostatnými.

V mesiaci október sme privítali jeseň, ku ktorej neodmysliteľne patria farebné dary prírody. Každoročne sa naše deti oboznamujú s týmto ročným obdobím prostredníctvom rôznych tvorivých, zážitkových aktivít a nebolo tomu inak ani tento rok. Nakoľko sa na základe opatrení nekonalo v našom meste Stupava tradičné kultúrne podujatie Dni zelá, na ktorom sa každoročne v rámci spolupráce zapája aj naša materská škola vystavovaním dyňových strašidielok, rozhodli sme sa, že si takú výstavu spravíme v spolupráci s rodičmi na dvore našej škôlky. Výstavu sme v rámci týždennej témy „Čaro jesene“ spojili s akciou pod názvom „Tekvičkový deň“. Doma rodičia spolu s deťmi vytvorili nádherné umelecké diela, ktoré boli okrasou a pýchou našej materskej školy.

Materská škola sa dňa 08.10.2020 zahalila do tajomstva kúziel, hádaniek, prekonávania športových prekážok a súťaží – cesta komínom, farebný neporiadok, chytanie tekvičiek, rozlietané netopiere, tajomný pavúk, spevu a hľadania tekvičkového pokladu. Celá škôlka spolu s deťmi a zamestnancami boli odetí do oranžova, a samozrejme, nezaostávala ani školská jedáleň, ktorá prispôsobila aj jedálny lístok k tomuto dňu.

Bolo to krásne dopoludnie s nezabudnuteľnými zážitkami pre deti. Veľké poďakovanie patrí našim rodičom, najmä šikovným mamičkám, ktoré vytvorili deťom originálne, kreatívne kostýmy, pani učiteľkám, školskej jedálni a pani upratovačkám, ktoré spríjemnili chvíľky v materskej škole deťom.

Bc. Monika Snopková, riaditeľka MŠ