Online prednáška „Ako pripraviť dieťa na vstup do školy“

Milí rodičia detí navštevujúcich predškolský ročník materskej školy,

máte možnosť zúčastniť sa online prednášky na tému „Ako pripraviť dieťa na vstup do školy“, nakoľko je vzhľadom na aktuálnu situáciu nemožné realizovať ju osobne v priestoroch materskej školy.
Online prednáška sa bude konať v stredu 03.02.2021 cez Teams. So psychologičkami z Centra pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie Malacky sa porozprávate o školskej pripravenosti, o priebehu vyšetrenia predškolských detí, o tom, ako postupovať, ak si nie ste istí, či je dieťa pripravené na vstup do školy.

Svoj záujem nahláste na mailovú adresu: pppmalacky@gmail.com.

Ďakujem.

riaditeľka MŠ