Nástup detí od 15.02.2021

Vážení rodičia,

nakoľko sa v Covid – automate nachádzame stále v bordovej fáze, podmienkou nástupu dieťaťa do MŠ od 15.02.2021 stále platí:

  • Aspoň jeden zákonný zástupca musí disponovať negatívnym testom na COVID19 – jeho platnosť musí byť na ďalších 7 dní alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID 19 nie starším ako 3 mesiace a aktualizovaným čestným prehlásením.
  • Povinnosť pri nástupe dieťaťa preukázať sa negatívnym výsledkom testu alebo potvrdením o prekonaní ochorenia pedagogickému zamestnancovi.

Pre osoby, ktoré nedisponujú aktuálne platným negatívnym výsledkom testu alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID 19 nie starším ako 3 mesiace platí s okamžitou platnosťou zákaz vstupu do areálu MŠ.

Ďalšie informácie týkajúce sa návratu detí do materskej školy vám poskytneme na základe aktuálnych informácií.

Za pochopenie ďakujeme.

  Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti