Pomôžte nám darovaním 2 % zo zaplatenej dane zo mzdy

Vážení rodičia a priatelia MŠ Ružová,

pomôžte nám skvalitniť výchovno–vzdelávací proces na našej škole, skvalitniť vybavenie a skrášliť prostredie, v ktorom vyrastajú Vaše deti darovaním 2 % zo zaplatenej dane zo mzdy.
Zákon Vám umožňuje darovať 2 % z Vašich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je naše OZ Rodičovské združenie pri MŠ ul. Ružová v Stupave.
Vaše 2 % pre našu školu znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.
Prosíme, oslovte aj svojich priateľov a známych o darovanie 2 % zaplatenej dane zo mzdy.
Uvedené tlačivá si môžete stiahnuť z našej internetovej stránky v sekcii Organizácia – Občianske združenie.

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie. Na našom tlačive sú údaje o prijímateľovi už vyplnené.
Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska alebo ich odovzdajte v materskej škole.
V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) dane v prospech 1 prijímateľa.

Právnická osoba
V daňovom priznaní v časti IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) dane v prospech 1 prijímateľa. V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na riaditeľku materskej školy.

Poukázať 2 % z daní môžu nielen rodičia, ale všetci, ktorí chcú podporiť našu materskú školu.

Za Vašu podporu a priazeň Vám všetkým ďakujeme!

  Vyhlásenie + Potvrdenie o dani z príjmov za rok 2020