Prevádzka MŠ od 15.03.2021

Vážení rodičia,

riaditeľstvo MŠ oznamuje rodičom, že od 15.03.2021 do 19.03.2021 po dohode so zriaďovateľom v súlade s rozhodnutím ministra školstva SR pokračuje naša MŠ v obmedzenej prevádzke. Dôvodom je chýbajúci pedagogický personál. V materskej škole bude prebiehať vyučovací proces v troch triedach (v triede Lienok, Ježkov a Sovičiek) ako v tomto týždni (8.3.2021-12.3.2021). Deti budú navštevovať MŠ podľa menných zoznamov platných od 8.3.2021, ktoré boli vytvorené na základe Vami vyplneného dotazníka. Sú stále a nemenné.

Ďakujeme za pochopenie.