Zápis do materskej školy na školský rok 2021/2022

Zápis do materskej školy na školský rok 2021/2022 sa uskutoční v mesiaci máj 2021.
Termín podávania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, podmienky, žiadosti budú zverejnené do konca apríla 2021.