Prevádzka MŠ od 22.03.2021

Vážení rodičia,

od 22. marca 2021 sa obnovuje prezenčná prevádzka MŠ pre všetky deti.

Rodič je povinný pri nástupe dieťaťa do MŠ v pondelok 22. marca 2021:

  • preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako 3 mesiace alebo rodičia, ktorí sú po druhom očkovaní s následnou 14-dňovou lehotou;
  • odovzdať Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov;
  • vstupovať do areálu a budovy MŠ len s prekrytím horných dýchacích ciest;
  • dezinfikovať ruky pri vstupe do budovy;
  • v šatni a na školskom dvore sa zdržiavať len nevyhnutný čas, potrebný na prezlečenie, odovzdanie a po obede prevzatie dieťaťa;
  • dieťaťu umiestniť do skrinky rúška 2 ks (dodržiavať hygienu rúška – pravidelná výmena);
  • dodržiavať prísny zákaz nosenia akýchkoľvek hračiek, predmetov a jedla.

Pre osoby, ktoré nedisponujú negatívnym výsledkom testu na COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako 3 mesiace a potvrdením o druhom očkovaní s následnou 14-dňovou lehotou, platí s okamžitou platnosťou zákaz vstupu do areálu Materskej školy.

Prosím rodičov o mimoriadne zodpovedný prístup a dodržiavanie daných pokynov v záujme ochrany zdravia detí a zamestnancov školy.

Ďakujem rodičom, ktorí sa správajú zodpovedne.

Prajem Vám aj všetkým deťom úspešný nástup do MŠ.

Sledujte pravidelne aktualizácie zverejňované na našej webovej stránke.

riaditeľka MŠ

  Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti