Personál

škôlka

Vedenie škôlky

Riaditeľka školy: Bc. Monika SNOPKOVÁ
Zástupkyňa: Dana LUČIVJANSKÁ

lienky

Lienky

Učiteľky:
Bc. Silvia Grožajová
Petra Volnárová

Trieda 3 – 4-ročných detí sa nachádza na prízemí hlavnej budovy (pavilón A).

motyliky

Motýliky

Učiteľky:
Ing. Daniela Foltýnová
Mgr. Žaneta Danková

Trieda 3,5 – 4-ročných detí sa nachádza na poschodí hlavnej budovy (pavilón A).

jezkovia

Ježkovia

Učiteľky:
Bc. Monika Snopková
Elena Koppová

Trieda 4 – 5-ročných detí sa nachádza na poschodí hlavnej budovy (pavilón A).

zajkovia

Zajkovia

Učiteľky:
Mgr. Janette Muškátová
Darina Hrebeňová

Trieda 5 – 6-ročných detí sa nachádza na prízemí bočnej budovy (pavilón B).

sovicky

Sovičky

Učiteľky:
Dana Lučivjanská
Mgr. Simona Ivanová

Trieda 5 – 6-ročných detí sa nachádza na prízemí bočnej budovy (pavilón B).

jedalen

Jedáleň

Jana SVETLÁKOVÁ (vedúca jedálne)