Personál

Vedenie škôlky

Riaditeľka školy: Bc. Monika SNOPKOVÁ
Zástupkyňa: Dana LUČIVJANSKÁ

Lienky

Učiteľky:
Mgr. Janette MUŠKÁTOVÁ
Danka ŠČEPKOVÁ

Trieda 3 – 4-ročných detí sa nachádza na prízemí hlavnej budovy (pavilón A).

Motýliky

Učiteľky:
Mgr. Kristína MADEROVÁ
Terézia BARTALSKÁ

Trieda 3,5 – 4-ročných detí sa nachádza na poschodí hlavnej budovy (pavilón A).

Ježkovia

Učiteľky:
Bc. Monika SNOPKOVÁ
Elena KOPPOVÁ

Trieda 4 – 5-ročných detí sa nachádza na poschodí hlavnej budovy (pavilón A).

Zajkovia

Učiteľky:
Mgr. Oľga ADÁMEK
Petra VOLNÁROVÁ

Trieda 5 – 6-ročných detí sa nachádza na prízemí bočnej budovy (pavilón B).

Sovičky

Učiteľky:
Dana LUČIVJANSKÁ
Bc. Michaela SLEZÁKOVÁ

Trieda 5 – 6-ročných detí sa nachádza na prízemí bočnej budovy (pavilón B).

Jedáleň

Jana SVETLÁKOVÁ (vedúca jedálne)