Personál

Vedenie škôlky

Riaditeľka školy: Bc. Monika SNOPKOVÁ
Zástupkyňa: Dana LUČIVJANSKÁ

Lienky

Učiteľky:
Petra Volnárová
Ing. Daniela Foltýnová

Trieda 3 – 4-ročných detí sa nachádza na prízemí hlavnej budovy (pavilón A).

Motýliky

Učiteľky:

Elena Koppová

Darina Hrebeňová

Trieda 3,5 – 4-ročných detí sa nachádza na poschodí hlavnej budovy (pavilón A).

Ježkovia

Učiteľky:
Bc. Monika Snopková
Mgr. Michaela Eckhardt

Trieda 4 – 5-ročných detí sa nachádza na poschodí hlavnej budovy (pavilón A).

Zajkovia

Učiteľky:

Mgr. Oľga Adámek
Bc. Silvia Grožajová

Trieda 5 – 6-ročných detí sa nachádza na prízemí bočnej budovy (pavilón B).

Sovičky

Učiteľky:
Dana Lučivjanská
Mgr. Janette Muškátová

Trieda 5 – 6-ročných detí sa nachádza na prízemí bočnej budovy (pavilón B).

Jedáleň

Jana SVETLÁKOVÁ (vedúca jedálne)