Platby

Platby školné

Platba na mesiace marec a apríl

Nezabudnite doplniť meno do správy pre prijímateľa.

Platba stravné

V mobilnej aplikácii upravte výšku stravného podľa šeku (predvolená suma je 1,00 €) a nezabudnite doplniť variabilný symbol a prípadne meno do správy pre prijímateľa.

Platby OZ členský príspevok

Nezabudnite doplniť meno do správy pre prijímateľa.