Platby školné

Kódy QR sa zobrazujú len počas školského roka (september-jún).

Platba stravné

Kódy QR sa zobrazujú len počas školského roka (september-jún).

Platba OZ (členský príspevok)

Kódy QR sa zobrazujú len počas školského roka (september-jún).