Platby

Platby školné

Platba na mesiace máj a jún

Nezabudnite doplniť meno do správy pre prijímateľa.

Za predškolákov sa školné neuhrádza.

Lienky

Motýliky

Ježkovia

Zajkovia

Sovičky

Platba stravné

V mobilnej aplikácii upravte výšku stravného podľa šeku (predvolená suma je 1,00 €) a nezabudnite doplniť variabilný symbol a prípadne meno do správy pre prijímateľa.

Platba stravného za mesiac máj

Platba OZ (členský príspevok)

Nezabudnite doplniť meno do správy pre prijímateľa.

Platba do konca októbra

Platba do konca februára