Potrebujem zistiť

POTREBUJEM ZISTIŤ

 1. Ako odhlásiť dieťa zo stravy
  1. telefonicky najneskôr do 08:00 na (02) 6593 4558
  2. telefonicky najneskôr do 08:00 na (0911) 971 904
  3. cez Facebook skupinu Školská jedáleň MŠ Ružová Stupava
 2. Ako zaplatiť školné
  1. Bankovým prevodom podľa údajov na stránke Organizácia – Školné
  2. Pomocou Pay by Square na stránke Platby
 3. Ako zaplatiť stravné
  1. Bankovým prevodom podľa údajov na stránke Organizácia – Školská jedáleň
  2. Pomocou Pay by Square na stránke Platby
 4. Ako zaplatiť členský príspevok OZ
  1. Bankovým prevodom podľa údajov na stránke Organizácia – Občianske združenie
  2. Pomocou Pay by Square na stránke Platby
 5. Kde nájdem jedálny lístok
  1. Kliknem na odkaz priamo v hlavnom menu
  2. Priamy odkaz na Jedálny lístok